Stockholm
Gastro Center
Mage
Sophiahemmet
Läkarhuset

Välkommen till Stockholm Gastro Center

Vi är en av de största specialistklinikerna inom medicinsk gastroenterologi och endoskopi i Sverige. Vi utför olika endoskopiska undersökningar samt utreder och behandlar patienter med bland annat inflammatoriska tarmsjukdomar. Vi vill erbjuda vård med mycket hög kvalitet och tillgänglighet, där personalen har lång erfarenhet av endoskopi och gastroenterologi. Stockholm Gastro Center ingår i GHP-koncernen vars affärsidé är kvalitet genom specialisering.

 

Idag består Stockholm Gastro Center av två kliniker. Till årsskiftet kommer den endoskopi- och mottagningsverksamhet som i dagsläget bedrivs på Läkarhuset Odenplan att slås ihop med verksamheten på Sophiahemmet. För mer information, kontakta oss.