Stockholm
Gastro Center
Mage
Sophiahemmet
Läkarhuset

Välkommen till Stockholm Gastro Center

 Vi är en av de största specialistklinikerna inom området i Sverige med verksamhet inom medicinsk gastroenterologi och endoskopi som utför gastroskopi- och koloskopiundersökningar och även utreder och behandlar patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar. Vi vill erbjuda patienter med mag- och tarmbesvär vård med mycket hög kvalitet och tillgänglighet, där personal har lång erfarenhet av endoskopisk och gastroenterologisk vård. Stockholm Gastro Center ingår i GHP - koncernen vars affärsidé är "Kvalitet genom specialisering".

Hur blir jag patient hos er?

Arytmi

Alla är välkomna till Stockholm Gastro Center för endoskopiundersökning och mottagning.

Läs mer

Laxeringsinstruktioner

Laxeringsinstruktioner

Se instruktionsfilm om laxeringsförberedelser.

Läs mer

Gastroskopi

Gastroskopi

Vid gastroskopi undersökes matstrupe, magsäck och delar av tolvfingertarmen med ett böjligt instrument.

Läs mer

Koloskopi

Koloskopi

Koloskopi är en undersökning av änd- och tjocktarmen och den sista delen av tunntarmen.

Läs mer